RB Isol

POLYBOND

Polymeerdispersie

Grouttech PolyBond is een gemodificeerde polymeerdispersie, die toegepast kan worden voor het samenstellen van een hechtbrug of het modificeren van minerale mortels. Wanneer de Grouttech PolyBond toegevoegd wordt aan een mortel is het gemodificeerde materiaal beter geschikt voor het aanbrengen in dunne lagen. Tevens voorkomt de Grouttech PolyBond stofvorming aan het oppervlak bij cementdekvloeren.

PolyBond is een verzepingsstabiele dispersie op basis van een styrolbutadiëen. Het materiaal heeft een zeer hoog vaste stof gehalte en bevat geen weekmakers. Wanneer het materiaal toegevoegd wordt aan cementgebonden afdichtmassa’s, mortels, dekvloermortels, etc., treedt er een plastificering van het materiaal op, waardoor deze makkelijker te verwerken is. De slijtweerstand, flexibiliteit (elasticiteitsmodulus), vorst-dooizoutbestandheid, buigtreksterkte en hechtsterkte worden geoptimaliseerd. Daarnaast neemt het krimpgedrag van de mortel af.